Styret

Følgende medlemmer sitter i styret i klubben


Leder: Eilif Ullestad Rosnæs

Nestleder: Øystein Nondal

Styremedlemer: Sondre Austreim, Lars Krogstad Enoksen, Brede Fardal Haukereid

Varamedlem: Jakob Aleksandersen

Revisorer: Sondre Dan Lindkjølen, Håvard Dahl Olstad